Сондаж за вода в скала или скалиста почва

Възможно ли е да се направи сондаж за вода в скала или скалиста почва? Истината е, че това е напълно възможно, приятели.
5 Хубавото е, че се поддържа наистина добро ниво на дълбочината. Без проблем може да се сондира в скала на дълбочина от около 100-150 метра. Тръбите по принцип са с диаметър от 110 милиметра и стигат 125 милиметра.

6Какво трябва да направя, за да ми се направи сонда за вода във скала? Първото, което е трябва да ни потърсите. След това ще изготвим проект, при нужда ще направим някакви проучвания. Като цяло от там нататък процесът е идентичен като с поставянето на сонда на всяко друго място.

Прекарваме нужната апаратура до мястото, а след това я монтираме. Прокарваме нужният отвор в скалата, като обикновено той е в границите на 130 милиметра.7

Следва да обсадим отвора с тръби с нужния диаметър. Добре е да се използват тръби с фабричен филтър и възможно най-голяма нарязаност.

Еърлифт или почистване на сондажи

Еърлифт е техника, която се основава на принципа на тръбите.1

Използва се устройство, което засмуква малки обекти, пясък или кал от дъното на морето или други водни басейни, например. Еърлифтът транспортира засмуканите неща нагоре от източника, извън водата. Понякога може да се използва водна драга за същата цел.

Обикновено еърлифтът се конструира от тръба с диаметър 10 сантиметра и дължина между 3 и 10 метра. На вътрешният долен край има малки проходи за компресиран въздух, който се контролира.Компресираният въздух се вкарва в тръбата на серии от няколко секунди, обикновено 1 до 3. Интервалът се определя от това, колко време е нужно, за да може образувалите се балончета да се издигнат до горния край на тръбата, за да се изтеглят. Бълбукащата маса завлича различни късчета, които могат да бъдат автоматично пресени или събрани за по-късна ръчна инспекция. 

23

Еърлифт помпите се използват за благото на фермери, ВиК дружествата и всички останали, които искат да изкарват вода от по-дълбоки басейни. При такива случай тръбите могат да стигнат дори над 60 метра под вода.