Сондажи за вода – на терен

Тук ще намерите част от нашите сондажи за вода  от цялата страна , ще ви покажем снимки и видео материали с кратка история за конкретния сондаж .

Сондажи за вода в с.Мировяне

Сондаж за вода в с. Мировяне , западна България – Столична община .  Сондажа отне само 4 часа, водата излезе на 13-тия метър. Почвата беше глина Ф120 , затръбяване и почистване на сондажа .  Пуснат в експлоатация.

 

Всичко за сондажа :

Сондажът доста често се използва за изваждането на големи количества вода от дълбините на земята, на различна дълбочина от различен тип подземни водни басейни. Средствата, които ще отделите за създаването на воден сондаж са доста малко като цифра, а количествата вода, които ще извадите са наистина много.
Независимо от техниката на сондиране, която се използва, за да се стигне до водата, винаги се цели да се постигне едно резливо движение надолу или настрани, което да прокопава земята. Обикновено се използват машини от пробивен тип. След като се изкопае нужното разстояние, трябва да добавим тръби, чрез които да изваждаме водата.
Сондажът може да се извърши на ръка, чрез определени действия, но той определено не може да е толкова ефективен като механичното сондиране, особено ако се избере правилният начин за сондаж на земята. Най-често за стигането до водата се използва копане с машина, която работи на ротационен принцип.
Разликата между сондираните кладенци и изкопаните кладенци не е само в количествата вода, които се изкарват от там. Друга съществена разлика е, че при сондажът може да стигнете доста по-дълбоко отколкото, ако изкопаете кладенец.
Често комбинираме изкопаната земя с добра тръбопроводна мрежа и електрическа помпа, която най-ефективно издърпва водата нагоре. Дълбочината на водните басейни обикновено е 3 до 18 метра, но на места се срещат и езера, които са по дълбоки от 700-800-900 метра.